EUROPEAN DANCE COMPETITION BRNO 2023

Pravidla a podmínky soutěže

Soutěž je určena pro studenty tanečních konzervatoří a profesionálních baletních škol z celé Evropy ve věku od 12 let do ukončení studia.

Cílem soutěže je stát se platformou pro objevování, podporu a propagaci uměleckého potenciálu každého účastníka daleko nad rámec soutěže samotné. Díky rovné příležitosti pro uznání talentu a píle mohou všichni soutěžící kromě soutěžních cen získat nejen cenné zkušenosti, kontakty a přátelství, ale i angažmá v souboru NdB2.

Účastníci soutěží před mezinárodní porotou ve 3 soutěžních kategoriích dle věku.

Věková kategorie

1. kategorie 12 – 13,99 let
2. kategorie 14 – 16,99 let
3. kategorie 17 – do ukončení studia

Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je věk každého soutěžícího k 1. dni soutěže.

Taneční podkategorie

A – klasický tanec – dívky
B – klasický tanec – chlapci
C – moderní tanec – dívky
D – moderní tanec – chlapci
E – klasické pas de deux – dívky (pouze pro 3. kategorii)
F – klasické pas de deux – chlapci (pouze pro 3. kategorii)

Podmínky soutěže

Každý soutěžící může vystoupit pouze 1x v každé taneční podkategorii. 

Soutěž probíhá ve dvou kolech a jednom rozhodujícím finálovém večeru s vlastním výběrem variace z prvních dvou kol. Všechna kola proběhnou na jevišti Janáčkova divadla.

V 1. kole soutěžící předvedou vybranou variaci. Vystupují v trikotu, cvičné baleríně/sukni, legínách, kraťasech, kalhotách. Všichni soutěžící budou používat stejné nastavení světla.

V kategorii C a D je možné soutěžit se sólovou choreografií nebo s duetem (2 dívky, 2 chlapci, dívka a chlapec), kde každý tanečník bude porotou hodnocen zvlášť.

Postupující soutěžící do 2. kola v podkategorii A a B předvedou druhou variaci/ druhou moderní choreografii, jinou než v prvním kole. Vystupují v kostýmech, po domluvě je možné upravit světla.

Postupující soutěžící do 2. kola v kategorii C, D, E a F mohou předvést stejnou variaci jako v 1. kole nebo jinou variaci. Vystupují v kostýmech, po domluvě je možné upravit světla. 

Postupující do finálového kola předvedou variaci z 1. nebo 2. kola podle vlastního výberu až po vyhlášení výsledků 2. kola. Vystupují v kostýmech, po domluvě je možné upravit světla.

Svou volbu poskytnou soutěžící organizátorům nejpozději večer před finálovým kolem.

Velikost jeviště je 16 x 16 metrů.

Soutěžící budou mít možnost prostorové zkoušky před zahájením své kategorie.

Je povolena funkční rekvizita využita během tance, jako například židle, luk, klobouk, sako… Není povolena rekvizita, která může znevýhodnit výkon dalších účastníků soutěže – voda, rozsypaný pudr, flitry na jevišti…

 

Výběr repertoáru

Repertoár klasického a současného tance je svobodnou volbou každého účastníka (nebo jeho pedagoga). Vřele doporučujeme zvolit typ variace odpovídající věku. Účastníci soutěže jsou zodpovědní za výběr variací a jejich autorská práva.

Klasické Pas de deux musí obsahovat adagio, variace a codu. 

Časový limit variace v podkategorii klasický tanec jsou 4 minuty.

Výběr variací pro 1. věkovou kategorii – bez omezení, s využitím prvků klasického tance s důrazem na čistotu provedení. 

Výběr variací pro 2. věkovou kategorii – dle vlastního výběru

Výběr variací pro 3. věkovou kategorii – klasická variace, či pas de deux (dle vlastního výběru)

Výběr variací pro taneční podkategorii moderní tanec – bez omezení s důrazem na techniku a styl. 

Časový limit variace v podkategorii moderní tanec jsou 4 minuty. 

Každý účastník nese odpovědnost za nepřesné informace zadané v přihlášce.

Hodnocení poroty

Odborná porota hodnotí zvlášť v každé věkové kategorii a taneční podkategorii, zvlášť dívky a chlapce.

Bodovací systém je založen na 100 bodovém systému a zahrnuje body za technické dovednosti, umělecký prožitek a potenciál každého účastníka. Celkové skóre pro účastníka je průměrem bodů všech porotců. Z prvního kola postupují soutěžící s hodnocením 75 bodů a více. Do třetího kola postupují soutěžící s hodnocením 80 bodů a více.

V podkategorii C a D a Pas de deux bude každý účastník hodnocen zvlášť. Je možné mít partnera či partnerku mimo soutěž.

Hlasování poroty probíhá současně a nelze o něm vyjednávat.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen. Pořadí účastníků v každé kategorii bude k dispozici na webových stránkách soutěže.

Také bude vyhlášena speciální Cena Mária Radačovského pro univerzálního tanečníka nebo tanečnici. Jedná se o cenu pro nejlepšího soutěžícího, který se zúčastní klasické variace či pas de deux i moderní podkategorie.

Výsledky

Po ukončení 1. kola soutěže všech kategorií budou soutěžící o výsledcích soutěže informováni na webových stránkách soutěže.

Po ukončení 2. kola soutěže všech kategorií budou soutěžící o výsledcích soutěže informováni na webových stránkách soutěže.

Po ukončení finálového kola soutěže všech kategorií budou vyhlášeni vítězové soutěže na jevišti Janáčkova divadla a odměněni čestnou porotou.

Registrace a startovné

Uzávěrka přihlášek je 9. června 2023.

Hudbu zasílejte e-mailem ve formátu MP3 na adresu info@edcb.cz nejpozději do 9. června 2023.

Každá nahrávka musí být popsána: Kategorie_Podkategorie_Popis nástupu (N,H)_Název tance_Škola_ Jméno (N=nástup a pak hudba, H=hudba a pak nástup)

Účastník soutěže bude po odeslání hudby upozorněn v případě potřeby na jakékoli nesrovnalosti v hudbě (pauzy, náhlé změny hlasitosti atd.) od zvukového technika.

Startovné a registrační poplatek v jedné taneční podkategorii je 80 eur (2000 Kč), startovné za tanec v další taneční podkategorii je 40 eur (1000 Kč)

Při neúčasti na soutěži je registrační poplatek 40 eur nevratný.

Registrace budou schváleny a potvrzeny e-mailem.

Další pokyny a informace

Účastníci si zajišťují zdravotní pojištění sami.

Na soutěži vystoupí na vlastní nebezpečí a nebudou uplatňovat žádné nároky vůči NdB v případě zranění. Dospělý (zákonný zástupce nebo pedagog) má odpovědnost za chování nebo škody způsobené dětmi mladšími 18 let.

Během soutěže nemohou pedagogové dávat pokyny svým studentům z okraje pódia.

Pořadatel soutěže pořizuje ze soutěže videozáznam, který je určen k prezentaci soutěže na webových stránkách soutěže a na Facebookovém profilu soutěže. 

Během soutěže nebude možné zhotovit vlastní fotografie nebo natáčet videa. K dispozici bude profesionální fotograf, který vám zhotoví fotografie dle předešlé domluvy. 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky i EU a zejména v souladu s GDPR.

Pro účastníky soutěže a pedagogický dozor bude vstup do divadla zdarma po celou dobu konání soutěže. 

Vstup pro veřejnost na 1. kolo soutěže není povolen.

Na 2. kolo a na finálová vystoupení bude vstup pro veřejnost na základě zakoupení vstupenek v zákaznických centrech NdB na Dvořákové ulici, online nebo přímo na místě v pokladně Janáčkova divadla.  

 

Fotografie ze soutěže

Oficiálním fotografem soutěže European Dance Competition Brno je Artur Abram. Jeho fotografie si soutěžící budou moct objednávat prostřednictvím webu zde.

Přejít nahoru